Save Ideas?

Šta je Save Ideas? Koliko puta ste imali ideju ali niste znali kako da je…