Heroji samoEDUakcije – Zorana & Lak Nemački

samoEDUakcija
Zorana & Zorana Banjac je predavač, a možda i budući profesor, nemačkog jezika. Pre tri godine jedino što je Zorana znala da kaže na nemačkom jeziku bilo je „Ich liebe dich“, što u prevodu na srpski jezik znači „volim te“. Ova činjenica govori da je reč o nepopravljivom romantiku, a tu je upravo Zorana i pronašla svoju motivaciju za učenje. Zorana je pravi selfEDUacted-ovac! Ukoliko se izuzmu 32 privatna časa koje je Zorana pohađala, može se reći da je potpuno samostalno naučila nemački jezik. Danas, Zorana već drugu godinu za redom predaje nemački jezik na nivou B1 i B2. Danas, u Srbiji, veliki broj ljudi uči nemački jezik kako bi mogli da idu da rade u Nemačku. Da li je to bio i tvoj motiv? Moj glavni motiv je bila…
Read More