Šta je Save Ideas?

Koliko puta ste imali ideju ali niste znali kako da je zaštite? Ili niste imali vremena ili novca da je realizujete? Da li ste se nekada zapitali koliko je ideja zbog ovoga zauvek izgubljeno? I koliki je to gubitak za pojedinca i čovečanstvo?!?!

Zahvaljujući Save Ideas© ni jedna ideja nikada više ne mora da bude izgubljena! Save Ideas je platforma koja omogućava bilo kome, bilo kada i bilo gde u svetu da sačuva i zaštiti svoju ideju, i to potpuno besplatno.

Radi se o platformi koja omogućava kreativnim umovima da još u ranoj fazi razvoja registruju i zaštite svoju ideju. Otvaranjem naloga i postavljanjem svoje ideje na platformu, korisnik automatski dobija Time Certificate koji ukazuje na tačan datum i vreme registracije, i ujedno predstavlja i dokaz o vlasništvu i zaštiti intelektualne svojineNa ovaj način, oni dobijaju priliku da svoju ideju javno izlože i učine je dostupnom velikom broju potencijalnih investitora, partnera, saradnika, kupaca i da od samog početka rade na njenoj komercijalizaciji. Naravno, ovo ne isključuje one koji već imaju razvijenu ideju, proizvod, uslugu, proces, model, itd.

Zašto da registrujete svoju ideju na Save Ideas?

Imajući u vidu da živimo u svetu koji se veoma brzo menja, Save Ideas daje mogućnost svakom kreativnom umu da proveri da li je njegova ideja negde već realizovana u svetu i da na taj način uštedi energiju, vreme i novac koji bi uložio u njen razvoj. Za razliku od zaštite intelektualne svojine kod nacionalnih agencija za koju je potrebno desetine hiljada dolara, kao i vreme od jedne do dve godine da se dobije zaštita, zaštita intelektualne svojine na Save Ideas je potpuno besplatna i realizuje se u samo par klikova. Time Certificate koji se izdaje prilikom registracije ideje, predstavlja dokaz o tačnom vremenu i nastanku ideje, što je najčešće presudno u dobijanju sudskog spora o zaštiti intelektualne svojine širom sveta (pravo prvenstva), ukoliko do njega dođe. Takođe, postavljanje ideje na Save Ideas, omogućava njen razvoj kroz komunikaciju sa različitim interesnim grupama: investitorima, partnerima, saradnicima, potrošačima, što sa jedne strane doprinosi raspodeli rizika i troškova investicionog ulaganja, a sa druge strane doprinosi uspešnijoj komercijalizaciji same ideje.

Platforma koja podstiče, čuva, štiti i ulaže u vašu kreativnost!

Save Ideas je otvoren za sve zainteresovane korisnike – studente, umetnike, dizajnere, preduzetnike, inovatiore, koji imaju neku ideju. A šta je ideja u okviru Save Ideas koncepta? Sve što vam padne na pamet, bez obzira na to koliko je malo ili veliko, može biti vredno! I upravo zato, Save Ideas je kreirao SIP koin (Save Ideas Pips) koje će korisnici osvojiti na osnovu broja “like” za njihovu ideju. Cilj je da se na nakon uspešne inicijalne ponude koina (ICO – Initial Coin Offer), 80% prikupljenih sredstva upotrebi za osnivanje Globalnog fonda čija sredstva će se koristiti za ulaganje u ideje sa visokim društvenim uticajem koje su registrovane na platformi.