CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

О пројекту Рурални инфо-центар: Подршка у развоју информативних центара у руралним подручјима на територији Војводине

Пројекат Рурални-инфо центар: Подршка у развоју информативних центара у руралним подручјима на територији Војводине реализује Центар за истраживање, развој и примену практичних знања и вештине – ЦЕИР из Новог Сада уз подршку и финансијску донацију Републике Србије-Министарство за бригу о породици и демографију у износу од двеста хиљада (200.000,00) динара.

Проблем, чијем решењу овај пројекат тежи да допринесе, односи се на недоумице, незнање и потешкоће при избору правог „пута“ младих у руралним подручјима. Кратким истраживањем циљне публике из окружења, дошли смо до закључка да је један од највећих проблема младих у руралним подручјима како да одговоре на питање „Куда даље?“ након школовања, а да остану у својој матичној земљи и у свом родном крају. Наиме, схватили смо да млади нису довољно упознати са опцијама које им се нуде, као ни са начинима како да их остваре.

Генерални циљ овог Пројекта је повећање степенa запошљавања младих људи, са фокусом на одабир праве професије за сваког појединца. Пројекат је осмишљен тако да у првим фазама буде спроведено опширније истраживање које ће пројектном тиму омогућити да дође до детаљних информација о највећим проблемима, страховима, као и о досадашњем знању везаном за ову тему код омладинаца у руралним подручјима. Садржај ће бити прилагођен резултатима спроведеног истраживања, како би се одговорило на што више проблема и питања младих људи. Такође ће бити организоване обуке за младе у руралним подручјима, а начин организације догађаја и обим обухваћених полазника зависиће од епидемиолошких мера које у том моменту буду на снази.

Специфични циљ програма је оснивање руралног инфо-центра.

Рурални информативни центар (РИЦ) пружаће услуге руралним заједницама, локалним званичницима, организацијама, предузећима и мештанима који раде на одржавању виталности српских руралних подручја.

Рурални информативни центар (РИЦ) помаже руралним заједницама пружањем информација и услуга упућивања службеницима месних заједница, организацијама заједнице, предузећима и грађанима који раде на одржавању српских руралних подручја.

Идеје и дефиниције које би давао информациони центар односиле би се на аплицирање за грантове и финансирање од стране владе Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине. Једна од улога Центра би била класификација области и становништва према њиховим примарним и секундарним потребама на основу статистике која би била урађена у првом делу истраживања.

План пројекта: Израда платформе на којој би се могли информисати млади из руралних средина у циљу проширења њихових капацитета и у циљу смањења одлива мозгова са територије Војводине.

Поштовани, преузмите упитник који ће нам помоћи да сазнамо позицију младих у руралним подручјима и увидимо проблеме и начин на који би се ти проблеми могли превазићи кроз Пројекат Рурални Инфо-центар који финансира Министарство за бригу о породици и демографију.

Пројекат су подржали: