Šta je projekat samoEDUakcija?

Projekat “samoEDUakcija” ima za cilj da promoviše ljude koji su samoobrazovanjem sebi obezbedili bolje uslove života. U Srbiji, kao i u mnogim zemljama sa niskim životnim standardom, ovo može zvučati kao naučna fantastika! A, da li je?!?! Ne trebaju nam VR naočare da biste videli ovu stvarnost!

Bez obzira na nametnute socijalno ekonomske uslove, u Srbiji, postoje ljudi koji su odlučili da preuzmu odgovornost za svoj život! Ljudi koji su odlučili da sticanjem novih znanja i veština sebi stvore bolje uslove za život!

To su svetionici našeg društva! Zato dopustimo da nam osvetle put! Stavimo njihove VR naočare da vidimo da je moguće!

 

HEROJI samoEDUakcije