potpisivanje ugovora

Potpisan ugovor sa Ministarstvom omladine i sporta za projekat podsticanja samozapošljavanja

U Beogradu je 31.05. 2021. godine potpisan Ugovor za implementaciju Projekta “Razvoj i realizacija okruženja za kreiranje sopstvenih preduzetničkih ideja kroz podsticanje samozapošljavanja kod mladih u Vojvodini” sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije”.

Projekat će biti realizovan do kraja decembra 2021. godine. Glavni cilj ovog projekta je povećavanje samozapošljivosti mladih i podsticanje da se usmere ka preduzetništvu kao uspešnom modelu razvoja svoje lične egzistencije; uz pružanje podrške kroz edukaciju, mentorsku i profesionalnu podršku; i realizaciju okruženja u okviru koga će mladi biti u prilici da razviju svoje ideje i dovedu ih do nivoa na kome su zrele za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno kreiranje novih visoko kvalitetnih radnih mesta.

Ova projektna ideja nastala je u cilju povećanja stepena zapošljavanja mladih ljudi, sa fokusom na odabir prave profesije za svakog pojedinca, kao i u cilju predstavljanja programa razmene za omladince, i na kraju, u cilju pružanja pomoći mladima da dobiju prvi posao ili praksu.

Jedna od prvih aktivnosti ovog projekta biće Obuka “Projektni menadžmet i organizacija događaja”, na koju mogu da se prijave svi zainteresovani volonteri koji su raspoloženi da učestvuju i pomognu u realizaciji projekta “Razvoj i realizacija okruženja za kreiranje sopstvenih preduzetničkih ideja kroz podsticanje samozapošljavanja kod mladih u Vojvodini” sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije”.

Prijave na obuku možete poslati putem emaila na adresu ceir.novi.sad@gmail.com ili na telefon 063/514-261, najkasnije do 31.06.2021 godine.