CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

Podsticanje samozapošljavanja

Šta predstavlja projekat “Razvoj i realizacija okruženja za kreiranje sopstvenih preduzetničkih ideja kroz podsticanje samozapošljavanja kod mladih u Vojvodini”?

Svrha ovog projekta je da razvije i implementira okruženja za kreiranje sopstvenih preduzetničkih ideja, sigurno mesto gde bi mladi uz obuku i veštine koje dobiju bili u prilici da na konkretnim primerima uče od mentora i iskusnih preduzetnika, kao i međusobno, i još bitnije da formiraju timove u kojima bi testirali svoje poslovne ideje i razvili ih do nivoa primenjivosti za započinjanje sopstvenog biznisa. Osnovni zadatak je da se kroz intenzivne radionice podstaknu mladi da razviju i pripreme poslovne ideje za implementaciju, a sekundarni zadatak da se motivišu i da kroz vršnjačko učenje prenose ideje u svoje sredine i krajeve, dajući time dodatni uticaj projekta i nakon njegovog završetka, budući da će svi edukativni sadržaji biti dostupni i nakon trajanja projekta.

idea-2

Koji je cilj projekta?

Opšti cilj projekta je povećavanje samozapošljivosti mladih i podsticanje da se usmere ka preduzetništvu kao uspešnom modelu razvoja svoje lične egzistencije; uz pružanje podrške kroz edukaciju, mentorsku i profesionalnu podršku; i realizaciju okruženja u okviru koga će mladi biti u prilici da razviju svoje ideje i dovedu ih do nivoa na kome su zrele za pokretanje sopstvenog biznisa, odnosno kreiranje novih visoko kvalitetnih radnih mesta.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Promovisanje preduzetništva kao specifičnog oblika zapošljavanja/samozapošljavanja kroz primere uspešnih mladih preduzetnika/ca među širom populacijom;
  • Omogućen pristup informacijama, znanju domaćih i međunarodnih mentora mladim ženama i muškarcima, kako bi razvili/unapredili osnovne i napredne preduzetničke veštine neophodne da pokrenu i osnuju nove poslovne poduhvate;
  • Omogućeno usvajanje praktičnih i primenjivih veština, znanja i metodologija od strane mladih koje će obezbediti unapređenje potencijala za zapošljavanje/samozapošljavanja i „preživljavanje“ startup kompanija u prvim godinama poslovanja;
  • Razviti i implementirati okruženje za razvoj ideja koje bi bile uz stručnu podršku dovedene do nivoa za potencijalno pokretanje sopstvenog biznisa, u vrlo kratkom vremenskom roku;
  • Formiranje inicijalnih timova od učesnika projekta koji bi mogli da neke od razvijenih ideja pretvore u poslovni poduhvat.

Projekat su podržali: