Резултати истраживања у склопу пројекта Рурални инфо-центар

Пројекат Рурални-инфо центар који реализује стручни пројектни тим Центра за истраживање, развој и примену практичних знања и вештине – ЦЕИР из Новог Сада уз подршку и финансијску донацију Министарства за бригу о породици и демографију дошао је до закључка о проблемима младих у руралним срединама. До података се дошло истраживањем стања у руралним подручјима на основу попуњених Упитника.

Основни циљ овог Пројекта који је постављен јесте повећање степенa запошљавања младих људи. Истраживањем смо дошли до закључка да имамо у руралним срединама образовано становништво које је незапослено.

Истраживањем смо дошли до даљих закључака:

  • Млади би прихватили помоћ коју би им пружила Република Србија у циљу њиховог останка у држави.
  • Веома мали број младих је чуло за подстицајна средства за пољопривреднике у својој општини.
  • Млади нису чули за бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводина.
  • Млади нису чули за бесповратна средства за младе пољопривреднике у Министарству пољопривреде.
  • Млади нису чули за бесповратна средства за младе пољопривреднике у IPARD фондовима за подстицај пољопривредника.

Истраживање које је спровео пројектни тим довело је до детаљних информација о највећим проблемима, страховима и незнању младих о могућностима у матичним руралним срединама. На постављена питања одговорило је укупно 50 испитаника, од чега су 34 лица попунила Упитник у писаној форми, а 16 лица преко ЦЕИР-овог сајта – онлајн Упитник.

Овакви резултати истраживања директно нас воде на искоришћеност и сврху коју има овај Пројекат, а то је да оснивање РИЦ-а на ЦЕИР-овом сајту има стопостотну употребљивост и корист за младе.

Графиконом је дат приказ слагања/неслагања младих са ставовима у Упитнику који је рађен у писаној форми. 

Графиконом је дат приказ слагања/неслагања младих са ставовима у Упитнику који је рађен онлајн на ЦЕИР-овом сајту.

У табели испод дати су анализирани подаци које смо добили путем истраживања (на терену и онлајн). У табели испод навели смо колики је број испитанима који се апсолутно не слажу, не слажу, нити се слажу-нити се не слажу, слажу се, апсолутно се слажу од укупно 50 испитаника. 

Број испитаника

Редни број

Ставови

Апсолутно се не слажем

1

Не слажем се

2

Нити се слажем нити се не слажем

3

Слажем се

4

Апсолутно се слажем

5

1.

У мом месту је висок ниво незапослених младих образованих особа.

7

6

13

18

6

2.

У мом месту је више младих образованих у односу на необразоване младе.

8

9

12

14

6

3.

Лоше ментално здравље потиче због дугорочне незапослености.

2

7

8

13

20

4.

Као незапослено лице се осећам безвредно у односу на своје окружење.

4

5

9

19

13

5.

Напустио/ла бих своје родно место уколико ми се укаже прилика за одлазак у град/иностранство.

7

5

15

12

11

6.

Прихватио/ла бих подршку од Републике Србије која би ми омогућила самосталност и оснаживање.

9

7

8

14

12

7.

Познајем све могућности које ми пружа Република Србија.

10

17

13

9

2

8.

Мој глас је равноправан са другим гласовима у окружењу.

4

15

19

7

5

9.

Наилазио/ла сам често на препреке у запошљавању на отвореном тржишту рада.

2

7

15

19

7

10.

Једнако ми је доступна здравствена заштита као и запосленим лицима.

4

8

16

18

4

11.

Економски сам независтан/сна у односу на своје окружење.

14

14

8

12

2

12.

На високој сам лествици друштвеног положаја.

8

12

15

11

4

13.

Препознао/ла сам у којој пословној области бих активно учествовао/ла.

9

3

6

23

9

14.

Због проблема у проналажењу адекватног посла одложио/ла сам стварање породице.

5

11

6

15

13

15.

Редовно користим Интернет за информисање о проналажењу посла.

7

5

9

17

12

16.

Основни услови живота на селу су задовољавајући.

6

12

16

10

7

17.

У ужој породици поседујемо пољопривредно земљиште.

22

4

3

11

10

18.

Ангажован/а сам на пољопривредном имању које је у власништву моје породице.

25

11

4

4

6

19.

Чуо/ла сам за подстицајна средства за пољопривреднике у мојој општини.

16

10

9

5

10

20.

Чуо/ла сам за бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводина.

17

10

10

5

8

21.

Чуо/ла сам за бесповратна средства за младе пољопривреднике у Министарству пољопривреде.

20

12

10

6

2

22.

Чуо/ла сам за бесповратна средства за младе пољопривреднике у IPARD фондовима за подстицај пољопривредника.

28

11

4

5

2

 

Укупно

234

200

228

267

171

Пројекат су подржали: