Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u

CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj – organizuje kurs za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u u okviru projekta “Klikom do informacija” koji sprovodi u saradanji sa Gradskom upravom za sport i omladinu i Kancelarijom za mlade.

Mladi žele da pohađaju obuku za izradu i administraciju vebsajtova
U okviru projekta “Klikom do informacija” sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj da ustanovi koje kanale komunikacije i informisanja koriste mladi a koje organizacije i institucije koje rade sa mladima.

Kanal komunikacije i informisanja koji se izdvojio u prvih 5 koji mladi najčešće koriste, u različitim oblastima od značaja za mlade (u 4 od 5), jeste vebsajt.

Takođe, najveći broj mladih, kao i organizacija i institucija koje rade sa mladima, su istakli da su zainteresovani da pohađaju obuku za izradu i administraciju vebsajtova.

Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u

Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u se sastoji iz:

1) teorijskog dela – u okviru koga će polaznici/e naučiti o osnovama WordPress-a kroz kratke video lekcije na platformi Klikom do samostalnosti (detaljnije o onlajn WordPress kursu).

2) praktičnog dela – u okviru koga će polaznici/e na radionici uz mentorsku podršku napraviti svoj prvi sajt.