CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

Ko smo mi?

CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje, razvoj je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje posvećeno istraživanju, razvoju i prenosu praktičnih znanja i veština između pojedinaca i organizacija. CEIR se javno zalaže za promociju i podizanje svesti o značaju kreiranja, razvoja, primene i prenosa praktičnih znanja i veština stanovništva, posebno mladih, sa ciljem razvoja i unapređenja kvaliteta života celokupnog društva.

ceir-logo-veliki-2

Šta radimo?

  • Organizujemo, samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, “hands-on” obuke i druge oblike edukacije usmerene na razvoj, usavršavanje i osposobljavanje mladih i nezaposlenih lica.
  • Kreiramo, razvijamo i sprovodimo različite projekte u koje aktivno uključujemo mlade (srednjoškolce i studente) i na taj način omogućavamo mladima sticanje praktičnih znanja i veština kroz rad na projektima od posebnog društvenog značaja.
  • Organizujemo volonterske akcije u cilju podizanja nivoa informisanosti o načinima i mogućnostima prenosa znanja i veština, povezivanja, saradnje i poslovanja između pojedinaca i organizacija.
  • Povezujemo akademsku javnost i privredu u cilju kreiranja, razvoja i prenosa praktičnih znanja i veština
  • Objavljujemo knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na mogućnosti, razvoj, razmenu znanja i povezivanje građana, posebno mladih visokobrazovanih ljudi sa mladima u zemljama EU.
  • Sarađujemo sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pitanjima edukacije, obrazovanja i prenosa praktičnih znanja i veština.