CEIR – Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih veština i znanja

Adresa:
Futoška 1a/3/305
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon:
+381 69 11 18 753
+381 63 457 687

Email:
ceir.novi.sad@gmail.com

Website:
www.ceir.rs