CEIR

Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine

CEIR

Klikom do samostalnosti

Šta je Klikom do samostalnosti?

Klikom do samostalnosti je inovativni model za povećanje zapošljivosti mladih koji ima za cilj kreiranje stimulativnog okruženja i motivisanje mladih za usvajanje praktičnih znanja i sticanje veština, kako bi se lakše prilagodili i brže adaptirali zahtevima modernog tržišta rada, kako u virtuelnom tako i u realnom okruženju.

Šta je cilj Klikom do samostalnosti?

Cilj projekta je podizanje zapošljivosti mladih kroz izgradnju i razvoj kapaciteta kapaciteta, motivaciju i podsticanje za usvajanje praktičnih znanja i sticanje veština za učenje i rad u e-okruženju.

Projekat nastoji da kod mladih razvije svest o mogućnostima, te o nužnostima praćenja trendova na tržištu rada, procesu stalnog učenja i usavršavanja, ali i prilagođavanja kretanjima i potrebama na domaćem i globalnom tržištu.

Pristupi i metode rada koje koristimo u Klikom do samostalnosti

Klikom do samostalnosti kombinuje različite pristupe i metode rada iz oblasti inovativne pedagogije, e-obrazovanja, e-zapošljavanja, stručne prakse i mentoringa sa ciljem da podigne kapacitete, motiviše, te podstakne mlade iz Dečijeg sela da u procesu učenja i rada uključe i mogućnosti koje pruža e-okruženje

Šta će mladi raditi tokom narednih 12 meseci?

25-oro mladih iz Dečijeg sela, će nakon teorijskog dela onlajn obuke iz osnova IKT administracije,
imati mogućnost da primene stečena znanja i veštine kroz praktičan rad u kompanijama koje su članovi partnersko mentorske mreže.

Tokom projekta mlade će pratiti, motivisati, usmeravati i podržavati mentori koji će proći posebno struktuiranu obuku za rad sa mladima iz socijalno ugroženih kategorija.

Otvoren pristup onlajn platformi – besplatna obuka i sve neophodne informacije u vezi sa (samo)zapošljavanjem u e-okruženju, biće omogućen svim zainteresovanim pojedincima po završetku projekta.

Projekat su podržali: