Klikom do samostalnosti je prepoznat od strane Grada Novog Sada, Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarija za mlade kao projekat od značaja za ostvarivanje ciljeva i mera definisanim Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada za period 2015-2018. godine u oblasti zapošljavanja mladih.

Opšti cilj prioritetne oblasti „zapošljavanje mladih“ jeste informisanje i podsticanje mladih da unapređuju znanja i veštine zapošljovosti, sa posebnim akcentom na dosezanje do šire grupe mladih ljudi, a posebno mladih iz prigradskih naselj, mladih Roma/kinja, osoba sa invaliditetom, mladih korisnika usluga socijalne zaštite i pripadnika LGBT zajednice.

U cilju sprovođenja omladinske politike u oblasti zapošljavanja, Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade je podržala projekte, među kojima je i „Klikom do samostalnosti“, koji imaju za cilj:

Javne kampanje i promociju primera dobre prakse koje podstiču mlade da aktivno rade na unapređenju svojih kapaciteta zapošljovosti

Programe neformalnog obrazovanja koje podižu kapacitete mladih za veću zapošljovost (radna etika, psihološke obuke, kompujterska pismenost, poslovna komunikacija, rad u timu, asertivni treninzi)

Kreiranje i sprovođenje prilagođenih obuka za ranjive grupe upotrebom asistivnih tehnologija, obukom na maternjem jeziku i obukom u prigradskim naseljima.