Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u

Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u WordPress-u

Klikom do informacija, Klikom do samostalnosti
Obuka za izradu i administraciju vebsajtova u Wordpress-u CEIR - Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj - organizuje kurs za izradu i administraciju vebsajtova u Wordpress-u u okviru projekta "Klikom do informacija" koji sprovodi u saradanji sa Gradskom upravom za sport i omladinu i Kancelarijom za mlade. Mladi žele da pohađaju obuku za izradu i administraciju vebsajtova U okviru projekta "Klikom do informacija" sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj da ustanovi koje kanale komunikacije i informisanja koriste mladi a koje organizacije i institucije koje rade sa mladima. Kanal komunikacije i informisanja koji se izdvojio u prvih 5 koji mladi najčešće koriste, u različitim oblastima od značaja za mlade (u 4 od 5), jeste vebsajt. Takođe, najveći broj mladih, kao i organizacija i institucija koje rade sa mladima, su…
Read More